Klic App Mod Apk (unlimited money)

Klic App Mod Apk unlimited money

Easily search and download millions of original Free download Klic App Mod Apk (unlimited money) developed by Android latest file for android mobiles. download updated Mod Unlimited Money Download – for android with fastest speed it’s totally free.

Mod Apk Version APP Required

Klic App Mod Apk (unlimited money)Met de Klic App kunnen Klic meldingen (tekeningen en bijlagen) in het veld op eenvoudige wijze bekeken worden. In de tekeningen ziet de gebruiker zijn GPS positie en kan bepalen waar de kabels en leidingen volgens de tekeningen behoren te liggen.

Verder kan de gebruiker de beschikbare Klic meldingen op het apparaat ook sorteren en selecteren op basis van de afstand tot zijn de huidige GPS-positie. Wanneer maatvoering op de tekeningen ontbreekt kan met behulp van het digitale meetlint de vermoedelijke ligging van de kabels en leidingen bepaald worden. De gebruiker kan de Klic gegevens op elk gewenst moment synchroniseren met die op kantoor, zodat in het veld altijd met actuele gegevens gewerkt wordt.

Zie http://www.klic-app.nl voor uitgebreide informatie over het gebruik van de Klic App.
The App can Klic Klic reports (drawings and attachments) are in the field easily viewed. In the drawings, the user sees his GPS position and can determine where the cables and pipes according to the drawings belong to lie.

The user can available Klic messages on the device also sort and select according to the distance from the current GPS position. When sizing is missing in the drawings can be done with the digital tape measure of the probable location of the cables and pipes can be determined. The user can synchronize the Klic data at any time with the office, so the game is always working with current data.

See http://www.klic-app.nl For detailed information on using the Klic App.
Kaartlaag met “Extra detail info” wordt standaard getoond wanneer de klic wordt geopend
play store id=
nl.goconnectit.klic
Mod Apk APP Rating: | Votes:

(What’s Mod Unlimited Money )

Mod  menu – Unlimited resources (Gold/Elixir/Dark Elixir/Gems/Builder Gold/Builder Elixir) – Increased training camp and spell factory size – Private server – Everything Files

DOWNLOAD

Leave a Reply

Your email address will not be published.