Giang Sơn Của Trẫm 2.14.86 Mod Apk (unlimited money) latest

Giang Sn Ca Trm 2.13.2 Mod Apk unlimited money

Easily search and download millions of original Free download Giang Sơn Của Trẫm 2.13.61 Mod Apk (unlimited money) developed by Android latest file for android mobiles. download updated Mod Unlimited Money Download – for android with fastest speed it’s totally free.

Mod Apk Version APP Required

2.13.61

Android 4.2+

Giang Sơn Của Trẫm 2.13.61 Mod Apk (unlimited money)GIANG SƠN CỦA TRẪM
Giang sơn của Trẫm với bản đồ rộng lớn trăm thành mô phỏng toàn cảnh Tam Quốc năm xưa.
Nội chính + quân sự + mưu sách chính là cách chơi Tam Quốc Chí hoàn mỹ nhất.
Game đem đến cho bạn trải nghiệm vượt thời gian, trở về với thời Tam Quốc oai hùng, diễn vai một vị trư hầu, triệu binh mãi mã, phát triển nội chính, mở rộng thế lực để xưng bá thiên hạ.
Là đỉnh lập Tam Quốc? Là thất hùng tranh bá hay là 18 lộ trư hầu ngang tài ngang sức. Tất cả đều được tái hiện hoàn hảo trong GIANG SƠN CỦA TRẪM.

Tái hiện Tam Quốc nghìn năm
Game sử dụng bản đồ trong vô cực, cả thế giới gọi gọn trong tầm mắt bạn.
Cho dù là người này chiếm mất Hán Trung của người kia, người đó lén lút nuốt trọn Ngô Quận của ngưới này thì cũng không thể nào giấu được bạn đâu.

Phát triển nội chính:
Hàng trăm thành trì thời Tam Quốc như được tái hiện trước mắt bạn, mục tiêu của bạn là chiếm được tất cả các thành trì đó, thống nhất thiên hạ.
Khi có được thành trì, bạn có thể tiến hành xây dựng và nâng cấp các kiến trục trong thành.
Dân cư, chợ, ruộng là ba kiến trúc chủ yếu sản xuất nguồn tài nguyên để đoạt thiên hạ.

Chiêu mộ tướng tài:
Thời tam quốc là thời mà ai cũng mê thích bởi đây là thời sinh anh hùng hào kiệt danh tiếng vang vọng cả nghìn năm.
Nơi đây là nơi thể hiện mình của danh tướng lịch sử, bạn có thể có được họ làm hạ thủ ở Tụ Hiền Quán.
Muốn phát huy uy lực của lương tướng, cần phải nâng cao level và cấp sao, ngoài ra còn phải chuẩn bị cho họ vũ khí, trang bị, ngựa chiến thật tốt. Nhờ vào sự nuôi dưỡng của bạn các vị tướng quân đó mới có thể quét sạch ngàn cân, chiếm lĩnh thiên hạ.

Kết minh chinh chiến
Sức của một người luôn là có hạn. Vậy nên game còn có thể chế độ kết minh để chúa công tìm cho mình một bạn đồng minh cùng nhau chinh chiến đoạt giang sơn.
Khi thống nhất, cả hai cùng hưởng quả ngọt chiến thắng.
Đây cũng coi như là kế sách thông minh để bạn tăng gấp bội thế lực của phe mình.

Chuyển kiếp hồi sinh
Game sử dụng hình thức luân hồi. Cho dù trong trận game bạn chiến thắng lừng lẫy hay bại trận thảm hại thì trong quyển lịch sử mới, lịch sử sẽ được viết lại từ đầu.
Giang Sơn Của Trẫm không có điểm kết thúc, chỉ có sự nỗ lực không ngừng của bạn.
Những thứ đã từng mất đi, nhất định không được để mất nữa nhé!

Like và theo dõi FB của chúng tôi để tham gia và nhận nhiều quà nhé!
FB: http://www.facebook.com/giangsoncuatrammobile
PS: Nếu yêu thích game của chúng tôi thì hãy cho chúng tôi 5 sao bình luận nha! Cảm ơn chúa công nhiều nhiều!!!
CHILDREN’S GIANG SON
Tran’s Giang Son with a large map of hundreds of cities simulating the panorama of the Three Kingdoms in the past.
Internal affairs + military + stratagem is the most perfect way to play the Three Kingdoms.
The game gives you a timeless experience, returning to the majestic Three Kingdoms period, playing the role of a marquis, millions of soldiers forever, developing internal affairs, expanding the power to claim the world.
Is the peak of the Three Kingdoms? Is it the seven heroes who compete for dominance or the 18 highways that are equally talented. All are perfectly reproduced in TRUMP’s GIANG SON.

Reincarnation of the Three Kingdoms of a thousand years
The game uses a map in infinity, the whole world in your sight.
Even if this person takes the other person’s Han Trung, and that person secretly swallows this person’s Wu District, it will not be possible to hide it from you.

Internal development:
Hundreds of strongholds of the Three Kingdoms period are shown before your eyes, your goal is to capture all those strongholds and unify the world.
Once you have a stronghold, you can proceed to build and upgrade the ants in the city.
The population, the market, and the fields are the three main structures that produce resources to win the world.

Recruit talented generals:
The period of the Three Kingdoms is a time that everyone loves because this is the time when the heroic hero’s reputation resonates for thousands of years.
This place is the place to show off the historical famous generals, you can get them to be your assassins at Tu Hien Quan.
In order to promote the power of the generals, it is necessary to raise the level and level of stars, in addition to prepare them with good weapons, equipment, and horses. Thanks to your upbringing, those generals can wipe out thousands of pounds and take over the world.

Confederate War
A person’s strength is always limited. So the game also has an alliance mode for the princess to find herself an ally to fight together to win the country.
When united, both enjoy the sweet fruit of victory.
This is also considered a smart strategy for you to double the power of your faction.

Reincarnation Reincarnation
The game uses the form of reincarnation. Whether in the game you won famously or lost miserably, in the new history book, history will be rewritten from the beginning.
Trai’s Giang Son has no end point, only your ceaseless efforts.
What was once lost, must not be lost again!

Like and follow our FB to participate and receive many gifts!
FB: http://www.facebook.com/giangsoncuatrammobile
PS: If you love our game, please give us 5 stars to comment! Thank you so much lord!!!

Google Play Link com.jdvn.js.googleplay

Mod Apk APP Rating: | Votes: 1738

(What’s Mod Unlimited Money )

Mod  menu – Unlimited resources (Gold/Elixir/Dark Elixir/Gems/Builder Gold/Builder Elixir) – Increased training camp and spell factory size – Private server – Everything Files

DOWNLOAD

Leave a Reply

Your email address will not be published.